top of page

Disclaimer

 

Persoonsgegevens

PUSH behandelt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Aansprakelijkheid

Aan deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. PUSH en de makers van de website aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Tevens sluit PUSH en de bij het initiatief betrokkenen, elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie.

PUSH en de makers van deze informatieve website zijn niet verantwoordelijk voor informatie op enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van PUSH zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Eigendom

Alle informatie op deze website is eigendom van PUSH. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen. Op het gebruik van de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page