top of page

Belangrijke bronnen

Recente publicaties

24/11/2019 | NH Nieuws
Luistert Uithoorn naar de inwoners?

19/8/2019 | NH Nieuws 
PUSH ontmoet de Minister

27/6/2019 | RIVM website

Overheid erkent gezondheidsrisico's

 

 
 

Belangrijke bronnen

Recente publicaties

24/11/2019 | NH Nieuws
Luistert Uithoorn naar de inwoners?

19/8/2019 | NH Nieuws 
PUSH ontmoet de Minister

27/6/2019 | RIVM website

Overheid erkent gezondheidsrisico's

 

 
 

Publicaties

Belangrijke bronnen

Uithoon is fel tegen de groei van Schiphol.
Klik
HIER om het rapport dat in opdracht van de Gemeente Uithoorn is uitgevoerd te downloaden.

Recente publicaties

 • ​September 2023   |  Persbericht PUSH

 • ​Augustus 2023   |  brief aan partijen

 • Juli 2023   |  Nieuwsbrief

 • Mei 2023  |   Persbericht

 • April 2023  |  Nieuwsbrief

 • April 2023  |   Persbericht

 • Februari 2023  |  Zienswijze

                                   Experimenteerregeling

 • Februari 2023  |  Nieuwsbrief

 • Februari 2023  |  Zienswijze gevelisolatie

 • ​December 2022  |  Nieuwsbrief 

 • Oktober 2022  |  Nieuwsbrief

 • Juli 2022   |  Nieuwsbrief 

 • ​Juni 2022  |  Nieuwsflash PUSH

 • ​April 2022  |  Extra nieuwsbrief PUSH

     

 • April 2022  |  Nieuwsbrief

 • ​Februari 2022 | Nieuwsbrief

 • Januari 2022 | Nieuwsbrief 

 • PUSH spreekt in bij gemeenteraad

       Uithoorn     

 • 23/9/2021 | Nieuwsbrief

 • 1/6/2021 | Nieuwsbrief

 • 30/3/2021 | Nieuwe zienswijzen

 • 30/3/2021 | Inspraak

 • Maart 2021 | Nieuwsbrief

 • 12/2/2021 | Nachtvluchten

 • 27/1/2021 | Tweede Kamer bezoek

 

 • 23/12/2020 | Eindejaarsnieuwsbrief

 • 14/12/2020 | Eindadvies Van Geel

 

 • 8/12/2020 | Luchtvaartnota!

 • 3/11/2020 | NHHS en dan?

 • 16/10/2020 | Benschop in Uithoorn

 • 9/7/2020 | Brief aan de Minister

 • Hinderreductieplan KCCA 

 • 22/5/2020 | Luchtvaartnota

 


 

 • 26/4/2020 | NA Corona....

 • 19/3/2020 | Schiphol PR stunt?

 • 8/3/2020 | Z magazine

 • 11/2/2020 | Benschop

 • 29/1/2020 | PUSH avond


 

Persbericht van PUSH over het positieve advies van de MRS aan demissionair minister Harbers. Bewoners zijn door deze ommezwaai totaal verrast en vinden het onacceptabel en onbegrijpelijk.

Op 22 november 2023 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. PUSH stuurde alle partijen een brief met het verzoek 10 punten over Schiphol in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

Nieuwsbrief met alle informatie over verkiezingen en installatie van  Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Persbericht van PUSH over 'lawaai-compensatie die woningbezitters kunnen aanvragen vanaf 1 mei 2023.

Nieuwsbrief die geheel in het teken staat van de verkiezingen voor de MRS.

PUSH is verrast door de plannen van Schiphol-directeur Sondag en vindt deze ondoordacht, staat in het persbericht. PUSH verwacht verschuiving van de hinder naar onder andere de Aalsmeerbaan.

 

PUSH spreekt in deze zienswijze een veto uit tegen de voorgestelde ophoging van de geluidsnormen.

Nieuwsbrief met informatie over zeer nadelige woningisolatie voor Uithoorn, de plannen om de geluidsnormen op te hogen en het belang van de MRS.

 

Op 4 februari diende PUSH een zienswijze in op de concept regeling gevelisolatie Schiphol 2023

Deze nieuwsbrief staat voor een belangrijk deel in het teken van de informatiebijeenkomst die op 14 december 2022 door PUSH was georganiseerd.

 

Nieuwsbrief met daarin veel aandacht voor de opvolgers van de ORS: de Maatschappelijk Raad Schiphol (MRS). Ook aandacht voor de PUSH-bijeenkomst op 14 december 2022.

Nieuwsbrief met daarin aankondiging najaarsbijeenkomst van PUSH en veel informatie over (meten van) geluid.

 

Nieuwsflash PUSH: Kabinet kondigt krimp Schiphol aan en wil terug naar maximaal 444.000 vliegtuigbewegingen per jaar. 

Nieuwsbrief met daarin de uitslag van het onderzoek van PUSH onder inwoners naar de toekomstige inspraak van bewoners in de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

 

Nieuwsbrief met veel aandacht voor hoe inwoners bij de ontwikkelingen rond Schiphol worden betrokken.

 

Nieuwsbrief over werkbezoek minister Harbers en vergelijking standpunten partijen over onderwerpen die met Schiphol te maken hebben.

 

De eerste nieuwsbrief van PUSH van 2022 met een overzicht van de activiteiten van 2021 en een vooruitblik.

 

PUSH-voorzitter Mirella Visser sprak op 10 november 2021 in bij de commissie Wonen en Werken van de gemeente Uithoorn

 

De PUSH nieuwsbrief van september 2021

Lees hier het nieuws van de maand juni 2021. Speciaal verzoek aan de formateur van het nieuwe kabinet.

 

NIEUWS! Er zijn 3 nieuwe zienswijzen:
- Ontwerp Luchthavenverkeerbesluit PUSH
ORS KCCA - PUSH Natuurvergunningaanvraag 
- PUSH Luchtruimherziening

Inspraak Gemeenteraad 17/2/2021
- Inspraakdocument  Eddy de Leeuw

- Inspraakdocument  Mirella Visser

 

De PUSH Nieuwsbrief van maart 2021

PUSH positief over verbod nachtvluchten. Klik HIER hoe er meer gedaan kan worden voor de gezondheid omwonenden. 

Lees HIER hoe PUSH in het jaar 2020 is opgekomen voor de belangen van Uithoorn.

En download HIER het Position Paper Toekomst overleg omgeving Schiphol. 

Vertegenwoordigers van de Aalsmeerbaan oneens met Eindadvies Van Geel. Wie komt voor de belangen van de Zuid-Oosthoek op?

 

Klik HIER voor het persbericht.

 

Definitieve luchtvaartnota. Totaal genegeerde adviezen van de omwonenden. Zie HIER het persbericht.

PUSH wijst vaste 2e Kamercommissie I&W op anticiperend handhaven en het NNHS (Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel). Eerst evalueren! Klik HIER.

PUSH geeft glashelder aan waar het voor Uithoorn helemaal is fout gegaan. Het zgn. "groeiverdien- model"is een drama voor Uithoorn gebleken. Klik HIER voor de ingesproken tekst van Mirella Visser.

PUSH reageert op de Ontwerp Luchtvaartnota in een open brief aan de Minister. Lees HIER.

 

Bewoners Uithoorn, De Kwakel en Aalsmeer zijn eensgezind in eigen Hinderreductieplan

PUSH is teleurgesteld over de luchtvaartnota.
Ons kabinet is niet van plan de afspraken na te komen en heeft niets geleerd van Corona. Omwonenden worden genegeerd.

Download het PUSH persbericht.

 

PUSH roept kabinet op tot herbezinning.
Dit is HET moment

Download het PUSH persbericht.

 

Haal minderhinderschiphol uit de lucht!

Hoe geloofwaardig is Schiphol echt? Wat ze willen, doen en zeggen....
Download het PUSH persbericht.

UithoornZ & De KwakelZ magazine

Download de pfd van dit artikel

Dick Benschop (CEO Schiphol) bezoekt Uithoorn

Download het persbericht 

Download de presentaties

Youtube video verslag

Download het persbericht

Download de flipcharts

bottom of page