top of page

PUSH

Uithoorn

Inwonersbijeenkomst 20231107.jpg

PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) is een bewonerswerkgroep die zich inzet om de hinder van Schiphol in Uithoorn en De Kwakel te verminderen. De overlast van 500.000 vluchten is onacceptabel. Daarom verzet PUSH zich tegen de groeiplannen van Schiphol. In het post-corona tijdperk moet krimp de norm zijn om een gezonde balans tussen economie en welzijn te realiseren.

Informatiebijeenkomst 7 november 2023

Voor de 4e keer organiseerde PUSH een bijeenkomst voor inwoners. Deze vond plaats op 7 november en werd zeer druk bezocht. Voor de organisatie tekende nu niet alleen PUSH, maar ook verschillende andere bewonersorganisaties in de Zuidoosthoek van Schiphol. Tijdens de bijeenkomst bleek overduidelijk dat de overlast van Schiphol bewoners hoog zit en frustraties oproept. Voor PUSH alle aanleiding om te inventariseren welke acties noodzakelijk zijn om de overlast te beperken. Lees de nieuwsbrief van PUSH die geheel in het teken staat van de bijeenkomst. 

Bijeenkomst 2022

Belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst vorig jaar december vormde de gevolgen voor de gezondheid van het wonen in de omgeving van Schiphol. De GGD Amsterdam ging uitgebreid in op vragen over dit onderwerp. Lees voor een uitgebreid verslag de nieuwsbrief die PUSH uitbracht en het persbericht. 

Word gratis lid van PUSH

Veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel waarderen de inzet van PUSH om voor hun belangen op te komen. Het aantal leden van PUSH groeit hard, omdat PUSH onafhankelijk en betrouwbaar is. Meld je aan bij: pushuithoorn@gmail.com, en we houden je op de hoogte.

Huiskamergesprek%20Benschop_edited.jpg
Mirella bloemetje.jpg
Bezoek van minister Harbers aan Uithoorn en Aalsmeer - feb 2022.jpg

Minister Harbers (midden) bracht 9 februari 2022 een werkbezoek aan Uithoorn en Aalsmeer. Links op de foto Mirella Visser (voorzitter bestuur Stichting PUSH) en rechts Rob Lutgerhorst (bewonersorganisatie leefomgeving Stommeer in Aalsmeer. Lees meer over bezoek in nieuwsbrief februari.

Raadsleden van de gemeente Uithoorn gaven ter gelegenheid van het 201-jarig bestaan van de gemeente een bloemetje aan betrokken inwoners. PUSH-voorzitter Mirella Visser ontving het bloemetje uit handen van VVD-fractievoorzitter Marcel van Haren voor haar doorzettingsvermogen om de geluidshinder van Schiphol aan te pakken.

Voormalig Schipholdirecteur Dick Benschop sprak in februari 2020 met 10 bezorgde inwoners over de overlast van Schiphol. Het was geen makkelijk gesprek in de huiskamer van Mirella Visser.

100.000

vlieg-bewegingen op de Aalsmeer-baan

85%

van de inwoners heeft last van Schiphol

43%

vindt dat Schiphol
moet

krimpen!

60.000

starts

over 

de wijk

De Legmeer

Het laatste nieuws

12/11/2023 | Nieuwsbrief PUSH

Nieuwsbrief die geheel in het teken staat van de zeer drukbezochte inwonersbijeenkomst op 7 november, georganiseerd door PUSH en andere organisaties.  

19/10/2023 | Brief aan Tweede Kamer
PUSH vraagt, samen met andere bewonersorganisaties, in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de onrust onder omwonenden over verdere toename van de al zeer ernstige geluidsoverlast van Schiphol.

13/10/2023 | Nieuwsbrief PUSH
Nieuwsbrief met info over 4e inwonersbijeenkomst op 7 november 2023, het 'regelen' van het volvliegen van de Aalsmeerbaan en de nadeelcompensatieregeling. 

29/09/2023 | Nieuwsbrief PUSH
Informatieve nieuwsbrief over de extreme overlast in september, de experimenteerregeling, bezoek van de minister en aankondiging van onze najaarsbijeenkomst. 

01/09/2023 | Persbericht PUSH

Persbericht PUSH over het positieve advies van de MRS aan demissionair minister Harbers. Bewoners zijn door deze ommezwaai totaal verrast en vinden het onacceptabel en onbegrijpelijk.

02/08/2023 | Brief aan verkiezingscommissies
PUSH stuurde een brief aan alle politieke partijen ivm de verkiezingen op 22 november 2023. In de brief staan 10 punten waarvan PUSH adviseert ze op te nemen in de verkiezingsprogramma's.     

1/05/2023 | Persbericht PUSH
Persbericht van PUSH over de 'lawaai-compensatie' die bewoners van 3000 woningen in Uithoorn vanaf 1 mei kunnen aanvragen voor geluidsoverlast.   

22/02/2023 | Zienswijze experimenteerregeling
PUSH spreekt in deze zienswijze namens de inwoners van onze gemeente haar veto uit tegen de voorgestelde ophoging van de geluidsnormen.  

24/06/2022 | Nieuwsflash PUSH

Nieuwsflash van PUSH over krimp Schiphol. Kabinet wil terug naar maximaal 440.000 vliegbewegingen! 

Ervaringen van
bewoners, docenten en artsen ...

 • Meer vliegtuiglawaai

 • Uitstoot ultrafijnstof

 • Stress

 • Slaapgebrek

 • Nooit meer uitslapen

 • Gezondheidsklachten

 • Aanslag door uitstoot

 • Slapen met ramen dicht

 • TV of radio slecht horen

 • Niet meer in de tuin zitten

 • Veiligheidsrisico's

Het leefklimaat

verslechtert

 • Steeds meer vliegtuigen

 • Steeds lager uitvliegen

 • Steeds vroeger starten

 • Steeds minder pauzes

WhatsApp Image 2019-11-23 at 21.49.29.jp
 • Binnenkort een overzicht

 • Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De publieke opinie
verandert ...

 • Is Schiphol echt zo belangrijk voor de economie?

 • Hoe groot wil je worden?

 • Tegen welke prijs?

 • Zorgen over ultrafijnstof

 • Voldoet Schiphol aan de
  regels?

 • Wat zijn de alternatieven?

 • Waar zijn de geluids- beperkende maatregelen?

 • Verdeelde Gemeenteraad

STOP de gigantische
groei van de

 Aalsmeerbaan

 • 2008 = 59.690

 • 2013 = 64.333

 • 2017 = 100.309

vluchten

67%

groei

Wat vindt jouw
politieke p
artij?

Bezoek
onze

kiesWIJZER

PUSH vindt Teveel = Teveel

Geen groei maar krimp   |   Pas op de plaats   |  ​Eerst afspraken nakomen

Het is helemaal uit de hand gelopen

PUSH roept de overheid op het leefklimaat te herstellen

Contact Us
bottom of page