top of page

PUSH

Uithoorn

Inwonersbijeenkomst 20231107.jpg

PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) is een bewonerswerkgroep die zich inzet om de hinder van Schiphol in Uithoorn en De Kwakel te verminderen. De overlast van 500.000 vluchten is onacceptabel. Daarom verzet PUSH zich tegen de groeiplannen van Schiphol. In het post-corona tijdperk moet krimp de norm zijn om een gezonde balans tussen economie en welzijn te realiseren.

Nieuwsflash 1 maart 2024

In 2023 is opnieuw teveel gevlogen over Uithoorn en De Kwakel. De grenswaarde voor vliegtuiggeluid werd met maar liefst 20 % overschreden! Het punt in Uithoorn is het enige handhavingspunt dat werd overschreden. Lees de extra nieuwsflash hierover.

 

Informatiebijeenkomst 7 november 2023

Voor de 4e keer organiseerde PUSH een bijeenkomst voor inwoners. Deze vond plaats op 7 november en werd zeer druk bezocht. Tijdens de bijeenkomst bleek overduidelijk dat de overlast van Schiphol bewoners hoog zit en frustraties oproept. Voor PUSH alle aanleiding om te inventariseren welke acties noodzakelijk zijn om de overlast te beperken. Lees de nieuwsbrief van PUSH die geheel in het teken staat van de bijeenkomst. 

Bijeenkomst 2022

Belangrijk onderwerp tijdens de jaarlijkse PUSH-bijeenkomst in 2022 vormde de gevolgen voor de gezondheid van het wonen in de omgeving van Schiphol. De GGD Amsterdam ging uitgebreid in op vragen over dit onderwerp. Lees voor een uitgebreid verslag de nieuwsbrief die PUSH uitbracht en het persbericht. 

Word gratis lid van PUSH

Veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel waarderen de inzet van PUSH om voor hun belangen op te komen. Het aantal leden van PUSH groeit hard, omdat PUSH onafhankelijk en betrouwbaar is. Meld je aan bij: pushuithoorn@gmail.com, en we houden je op de hoogte.

Huiskamergesprek%20Benschop_edited.jpg
Mirella bloemetje.jpg
Bezoek van minister Harbers aan Uithoorn en Aalsmeer - feb 2022.jpg

Minister Harbers (midden) bracht 9 februari 2022 een werkbezoek aan Uithoorn en Aalsmeer. Links op de foto Mirella Visser (voorzitter bestuur Stichting PUSH) en rechts Rob Lutgerhorst (bewonersorganisatie leefomgeving Stommeer in Aalsmeer. Lees meer over bezoek in nieuwsbrief februari.

Raadsleden van de gemeente Uithoorn gaven ter gelegenheid van het 201-jarig bestaan van de gemeente een bloemetje aan betrokken inwoners. PUSH-voorzitter Mirella Visser ontving het bloemetje uit handen van VVD-fractievoorzitter Marcel van Haren voor haar doorzettingsvermogen om de geluidshinder van Schiphol aan te pakken.

Voormalig Schipholdirecteur Dick Benschop sprak in februari 2020 met 10 bezorgde inwoners over de overlast van Schiphol. Het was geen makkelijk gesprek in de huiskamer van Mirella Visser.

100.000

vlieg-bewegingen op de Aalsmeer-baan

85%

van de inwoners heeft last van Schiphol

43%

vindt dat Schiphol
moet

krimpen!

60.000

starts

over 

de wijk

De Legmeer

Het laatste nieuws

10/07/2024 | Brief PUSH aan ILT 
PUSH is uiterst teleurgesteld en verontrust over het gebrek aan handhaving op vlieglawaai. Bewoners zijn de dupe. Daarom wil PUSH samen met Buurtbeheer inzage inzage in de cijfers en vraagt daarom in een brief aan de ILT.   

1/03/2024 | Nieuwsflash PUSH

In 2023 is opnieuw teveel gevlogen over Uithoorn en De Kwakel. Zelfs 20 % meer dan is toegestaan! Het handhavingspunt in Uithoorn is het enige dat rond Schiphol is overschreden. PUSH dringt bij het ministerie aan op actie! Lees de nieuwsflash. 

20/02/2024 | Nieuwsbrief PUSH
Van Schiphol of de LVNL is niets te verwachten om hinder van Schiphol te verminderen. Dat was de belangrijkste boodschap van een door de gemeente georganiseerde bewonersavond. Lees er meer over in de nieuwsbrief 

30/01/2024 | Nieuwsbrief PUSH
Nieuwsbrief met aandacht voor bewonersbijeenkomst op 6 februari, vliegtuigen gaan steeds zuidelijker over Uithoorn en pr-stunt van KLM valt niet in goede aarde. 

15/01/2024 | Nieuwsbrief PUSH
Zienswijze van PUSH en verschillende andere organisaties over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol.  

24/12/2023 | Jaaroverzicht BAS
Uit het jaaroverzicht van BAS blijkt dat de Aalsmeerbaan in 2023 maar liefst 58% meer is ingezet dan in 2022. Het aantal klagers uit postcodegebied 1422 nam toe met  42%.    

23/12/2023 | Nieuwsbrief PUSH
Laatste nieuwsbrief van 2023 met veel aandacht voor de enorme overlast die we verwachten als gevolg van het onderhoud van de Kaagbaan. Maar hier tegen bezwaar!  

12/11/2023 | Nieuwsbrief PUSH

Nieuwsbrief die geheel in het teken staat van de zeer drukbezochte inwonersbijeenkomst op 7 november, georganiseerd door PUSH en andere organisaties.  

19/10/2023 | Brief aan Tweede Kamer
PUSH vraagt, samen met andere bewonersorganisaties, in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de onrust onder omwonenden over verdere toename van de al zeer ernstige geluidsoverlast van Schiphol.

01/09/2023 | Persbericht PUSH

Persbericht PUSH over het positieve advies van de MRS aan demissionair minister Harbers. Bewoners zijn door deze ommezwaai totaal verrast en vinden het onacceptabel en onbegrijpelijk.

1/05/2023 | Persbericht PUSH
Persbericht van PUSH over de 'lawaai-compensatie' die bewoners van 3000 woningen in Uithoorn vanaf 1 mei kunnen aanvragen voor geluidsoverlast.   

Ervaringen van
bewoners, docenten en artsen ...

 • Meer vliegtuiglawaai

 • Uitstoot ultrafijnstof

 • Stress

 • Slaapgebrek

 • Nooit meer uitslapen

 • Gezondheidsklachten

 • Aanslag door uitstoot

 • Slapen met ramen dicht

 • TV of radio slecht horen

 • Niet meer in de tuin zitten

 • Veiligheidsrisico's

Het leefklimaat

verslechtert

 • Steeds meer vliegtuigen

 • Steeds lager uitvliegen

 • Steeds vroeger starten

 • Steeds minder pauzes

WhatsApp Image 2019-11-23 at 21.49.29.jp
 • Binnenkort een overzicht

 • Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De publieke opinie
verandert ...

 • Is Schiphol echt zo belangrijk voor de economie?

 • Hoe groot wil je worden?

 • Tegen welke prijs?

 • Zorgen over ultrafijnstof

 • Voldoet Schiphol aan de
  regels?

 • Wat zijn de alternatieven?

 • Waar zijn de geluids- beperkende maatregelen?

 • Verdeelde Gemeenteraad

STOP de gigantische
groei van de

 Aalsmeerbaan

 • 2008 = 59.690

 • 2013 = 64.333

 • 2017 = 100.309

vluchten

67%

groei

Wat vindt jouw
politieke p
artij?

Bezoek
onze

kiesWIJZER

PUSH vindt Teveel = Teveel

Geen groei maar krimp   |   Pas op de plaats   |  ​Eerst afspraken nakomen

Het is helemaal uit de hand gelopen

PUSH roept de overheid op het leefklimaat te herstellen

Contact Us
bottom of page